Αορείτες - Σχολές Παραδοσιακών Χορών

Μάθε Περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ

Μάθε Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ - ΧΟΡΕΥΕΙΝ ΓΩΓΩ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Μάθε Περισσότερα

ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ

χορός, κλασικός και σύγχρονος

Μάθε Περισσότερα